Pracownia zajmuje się projektowaniem architektoniczno-budowlanym. Wieloletnie doświadczenie, kreatywność, indywidualne podejście do klienta to nasze główne atuty. Pracownię tworzy zespół doświadczonych projektantów posiadających uprawniania do projektowania w specjalności architektonicznej,konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej. Efektem współpracy są projekty wielobranżowe, obejmujące zarówno część budowlaną jak i również projekty przyłączy i sieci zewnętrznych wraz z projektami dróg i zieleni. Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu spraw formalnych w urzędach związanych z realizacją inwestycji (uzyskanie pozwoleń na budowę, pozwoleń konserwatorskich itd). Kładziemy duży nacisk na terminowość. Każdorazowo dbamy również o koszty inwestycji.

Obecnie bierzemy udział w projektowaniu placówek bankowych CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. opracowując pełnobranżowe dokumentacje projektowe. Do dnia dzisiejszego zaprojektowaliśmy i przebudowaliśmy około 70 placówek bankowych, uzyskując przy tym również wszystkie formalno-prawne uzgodnienia potrzebne do zrealizowania inwestycji. Dla Credit Agricole Bank Polska S.A. opracowaliśmy także specyfikację techniczną wyposażenia meblowego oraz wykonaliśmy projekt strefy modelowej pomieszczeń biurowych Departamentu Zakupów, Nieruchomości i Administracji o powierzchni 400m2.

Na stałe współpracujemy również z firmą FUNAM sp. z o.o. i z firmą WODROPOL S.A. projektując i modernizując budynki stacji uzdatniania wody. Wopracowaniu o nasze projekty powstało około 25 tego typu obiektów na terenie całego kraju.

Naszym kolejnym klientem jest firma DEVCO sp. z o. o. dla której na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu 2 przy ul. Wołowskiej we Wrocławiu zaprojektowaliśmy biurowiec o powierzchni ok. 10 800m2, który został oddany do użytkowania w grudniu 2014r. Budynek jest siedzibą firmy KRUK S.A. oraz firmy ATOS. Dla firmy DEVCO sp. z o. o wykonaliśmy również projekt przebudowy budynku biurowego na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu 1 przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu o powierzchni 2 800m2, który stał się siedzibą firmy REDKNEE.

W tym roku na zlecenie firmy BFF INVESTMENTS sp. z o.o. wykonaliśmy projekt i uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę dla powierzchni 11 000m2 w budynku przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu należącym obecnie do Wrocławskiego Parku Biznesu 3. Budynek leżał na terenie zakładów Rheinmetall-Borsig produkujących amunicję, po wojnie działały w nim zakłady przemysłowe HYDRAL.

Nasz zespół nie tylko razem pracuje. Większość z nas związana jest z wrocławskim środowiskiem wspinaczkowym, więc spędzamy ze sobą również część naszego wolnego czasu. Wspinamy się w skałach i na ściankach wspinaczkowych, chodzimy po górach, biegamy, jeździmy na nartach i rowerach, staramy się żyć aktywnie.


Wykaz najważniejszych projektów i realizacji z lat 2011-2015:

 • 70 projektów przebudowy placówek bankowych na terenie całego kraju; inwestor Credit Agricole Bank Polska S.A.; łączna powierzchnia ok. 8500m2
 • projekt strefy modelowej pomieszczeń biurowych Departamentu Zakupów, Nieruchomości i Administracji; inwestor Credit Agricole Bank Polska S.A.; powierzchnia 400m2.
 • projekt budynku biurowego B4 we Wrocławskim Parku Biznesu przy ul. Wołowskiej we Wrocławiu; inwestor Devco sp. z o.o.; powierzchnia 10 800m2
 • projekt przebudowy budynku biurowego we Wrocławskim Parku Biznesu przy ul. Strzegomskiej 56-56a we Wrocławiu; inwestor Devco sp. z o.o.; powierzchnia 2 800m2
 • projekt zamienny przebudowy skrzydła A produkcyjnego zespołu poprzemysłowego na budynek biurowy we Wrocławskim Parku Biznesu przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu; inwestor Devco sp. z o.o.; powierzchnia 6 000m2
 • projekt drogi wielopoziomowej na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu przy ul. Wołowskiej we Wrocławiu ; inwestor Devco sp. z o.o.


 • projekt przebudowy skrzydła B oraz łączników F i G produkcyjnego zespołu poprzemysłowego na budynek biurowy we Wrocławskim Parku Biznesu 3 przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu; inwestor BFF Investments sp. z o.o.; powierzchnia 11 000m2
 • projekt koncepcji przebudowy pomieszczeń zajmowanych przez stolarnię na pomieszczenia sanitarno-socjalne na terenie zakładów Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.; inwestor Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.
 • projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Serocku; budynek technologiczny wraz z zapleczem biurowo-socjalnym; na zlecenie firmy Funam sp. z o.o.; inwestor Miasto i Gmina Serock; powierzchnia 410m2
 • projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kluczborku; projekt modernizacji istniejących obiektów oraz budowa hali filtrów; na zlecenie firmy Wodropol S.A.; inwestor Hydropol sp. z o.o.; powierzchnia 400m2
 • projekt termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej; inwestor Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

aktualizacja: październik 2015